Baggrund

Hvad har formel 1, en klassisk dirigent, DR’s ‘Forbrydelsen’ og amerikansk fodbold med virksomhedsledelse at gøre? Ganske meget, viser det sig i Bogen dreams & details, som giver et svar på erhvervslivets mest akutte spørgsmål: “Hvor er fremtidens vækst, og hvordan får min virksomhed del i den?”

Bogen dreams & details er fortællingen om, hvordan de nye teknologier radikalt har ændret forudsætningerne for succes, og hvorfor det er nødvendigt at genopfinde sin virksomhed og ikke mindst sit lederskab til de nye betingelser.

Evnen til at udvikle mennesker og deres potentiale bliver afgørende for virksomhedens vækst, og her kan vi som ledere lære af sporten, kunsten og videnskaben, siger Forfatterne, Jim Hagemann Snabe og Mikael Trolle. Bogen er også fortællingen om deres egne mangeårige praktiske erfaringer med ledelse, som de giver videre med konkrete anvisninger på, hvordan man arbejder med at genopfinde sig selv og sin ledelse.

…..

En sjælden gang imellem oplever man at møde mennesker, som udefra set bevæger sig i et fundamentalt anderledes univers, men hvor der i mødet opstår en genkendelighed, energi og gensidig inspiration, som er næsten magisk. Denne bog udspringer af netop sådan et møde. Et på overfladen tilfældigt møde mellem os to forfattere – Mikael og Jim – som begge har brugt lang tid på at reflektere over det at lede og udvikle mennesker til at præstere på højt niveau.

Jim havde igennem en lang karriere hos den tyske softwaregigant SAP oplevet, hvordan SAP gang på gang formåede at genopfinde sig selv fra en styrkeposition – og på den måde skabt ny værdi og nye muligheder. Han havde sammen med makkeren Bill McDermott selv gennemført en gennemgribende og succesrig forandring af virksomheden. Men hvad var de afgørende ingredienser? Hvad gjorde forskellen? Jim havde i årevis reflekteret over ledelse og var blandt andet optaget af den britiske dirigent Benjamin Zander og hans tanker om at udfolde menneskeligt potentiale. Han havde også bemærket, hvordan nogle virksomheder evnede at genopfinde sig selv i tide, mens andre kom i vanskeligheder.

Mikael havde som elitetræner i volleyball nærmest fra bunden gjort herreholdet i Holte til en magtfaktor i international volleyball og været med til at skabe grundlaget for, at holdet gennem 230 kampe i træk i den nationale liga ikke tabte en eneste. Mikael grublede over det samme spørgsmål som Jim: Hvad præcis var det i hans lederskab, som virkede? Hvad kunne læres videre? Og som Jim havde han opsøgt og studeret andre succesrige ledere, især i sporten, for at finde forståelse for, hvad der ligger til grund for menneskelig præstation.

Det tilsyneladende tilfældige møde mellem Mikael og Jim opstod med Allan Levann som initiativtager. Allan er sti er af High Performance Institute, hvis formal det er, med baggrund i viden fra kunst, sport, videnskab og erhvervsliv, at få mennesker og virksomheder til at præstere bedre. Allans evne til at bringe mennesker sammen for at opnå̊ ny indsigt er helt særlig. Derfor var mødet måske slet ikke så̊ tilfældigt, men derimod en naturlig konsekvens af, at vi lever i en tid, hvor der er behov for at genopfinde selve ledelsesbegrebet.

Da vi mødte hinanden, faldt en masse i hak, og to verdener forenedes. Selv om vi kom fra hver vores baggrund, var vi optaget af de samme spørgsmål om ledelse, og dialogen udviklede sig, mens vi udvekslede erfaringer og prøvede at finde ud af, hvad der havde gjort forskellen de gange, hvor vi havde succes i forhold til, når noget ikke lykkedes.

Siden har vi talt med andre ledere fra erhvervslivets, sportens, kunstens, forskningens og forsvarets verdener … det har i virkeligheden ikke betydet noget, hvor de kom fra; vores verdener har grundlæggende det samme udgangspunkt for succes: mennesket og den menneskelige præstation.

Men vi har også erfaret, at arbejdet med den menneskelige præstation ikke er nok i sig selv. Hvis virksomheden styrer i en forkert retning eller befinder sig et forkert sted, kan præstationerne være nok så̊ fremragende, men de vil være irrelevante. Mange virksomheder arbejder under antagelser, som var rigtige engang, men som ikke længere gælder, fordi omstændighederne har ændret sig.

Der ligger mange møder bag teksten her, og undervejs har der været gange, hvor vi har været i tvivl, for vi har ikke svaret på alt. Men vi har været drevet af en fast overbevisning om, at virksomhederne er nødt til at lære at genopinde sig selv, ikke bare én gang, men kontinuerligt. Og at det lederskab, som gør det muligt, også kræver en ny tænkning.

Det er vores håb, at læserne af bogen ikke blot finder inspiration til at gribe drømmen og detaljerne, men forstår nødvendigheden af at gøre det.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close