Ledelsesmodellen

Grundtankerne i Bogen dreams & details er baseret på antagelsen om, at det menneskelige potentiale og virksomhedens præstation kan udvikles eksponentielt, hvis de rette forudsætninger er til stede. Modellen indeholder 3 elementer:

  1. Drømmen – det at inspirere mennesker til at være en del af noget, som er meningsfyldt og inspirerende.
  2. Detaljerne – det at udvikle mennesker, så de kan præstere optimalt indenfor de detaljer, som er afgørende for at nå drømmen.
  3. Broen  – koblingen mellem drømmen og detaljerne forankret i et fælles mindset, som hjælper alle i organisationen med at træffe de rigtige beslutninger, og rammer, som beskriver vilkårene for hvordan man arbejder.

Modellen er illustreret her:

dreams-details-model

Modellen adskiller sig radikalt fra traditionel performance management ledelse, hvor strategien ofte oversættes til forretningsplaner og resultatmål. I et sæsonskifte mener vi ikke, at man kan lave den rigtige plan, fordi vilkårene for fremtiden er ukendte eller dynamiske. Derfor vil en plan blot begrænse organisationen til at levere det, som var forudsat – og reducere muligheden for at udvikle nye muligheder undervejs.

Det er en vigtig pointe, at drømmen ikke må forveksles med en forretningsplan. Drømmen skal anvise en retning, som sikrer, at virksomheden også er relevant i fremtiden, men ledelsen skal afholde sig fra at prøve at planlægge, hvordan man skal komme derhen. Drømmen må ikke begrænses i en detaljeret plan, for der kan opstå nye og bedre metoder undervejs, og virksomheden skal konstant være på jagt efter dem,

Drømmen er forudsætningen for virksomhedens fremtid, men den er ikke nok. Hvis ledelsen udpeger en retning med tilhørende ambition og inspiration og dere er læner sig tilbage og regner med, at resten kører af sig selv, skal den være usædvanligt heldig, hvis drømmen skal blive til virkelighed.

Allerede mens arbejdet med at formulere en drøm, og med den retning, ambition og inspiration, pågår, vil ledelsen skulle overveje, hvilke detaljer der er afgørende for at få drømmen til at gå i opfyldelse. Og her skal listen ikke være på 20-30 vigtige faktorer. Vi taler om to til re, som til gengæld er uomgængelige. De afgørende detaljer skal trænes kontinuerligt for at øge præstationerne. Som ledere skal vi se på, hvilke roller vi har brug for at få besat, hvilke evner der skal være i virksomheden, og hvordan de skal spille sammen, hvis vi skal præstere højt nok til at nå drømmen. Hvis alle ved, hvad deres rolle er, har de rigtige evner og ved, hvordan de skal bruge dem hver især og sammen, vil de være i stand til at skabe forbløffende præstationer.

Broen mellem drømmen og detaljerne skabes gennem et fælles mindset og relevante rammer.

Mindset repræsenterer ofte et sæt uskrevne antagelser, som organisationen arbejder efter. I et sæsonskifte er der behov for at ændre nogle af virksomhedens antagelser, som ikke er gyldige i den nye sæson. Det betyder, at det bliver nødvendigt at blive bevidst om, hvordan mindsettet i virksomheden skal være – det gamle mindset kan være en hindring for forandringen, og et nyt mindset kan være katalysator for forandringen.

Med det rette mindset er medarbejderne i stand til at træffe de rette beslutninger. Men for at kunne sætte medarbejderne fri til at udvikle sig og skabe store præstationer er der samtidig behov for at definere rammerne i virksomheden. Rammerne er ikke bare organisationsdiagrammet, selv om det at organisere virksomheden naturligvis spiller en vigtig rolle.

Oversat til virksomheden består rammerne blandt andet af organisationen, overenskomster og kontrakter, arbejdstider, produktporteføljen, deadlines, økonomi … det er de forudsætninger, som virksomheden vælger, at den skal arbejde under.

Mindset og rammer skal understøtte og forstærke hinanden. Det er ikke to separate byggeklodser til broen, det er en legering, hvor mindsettet først og fremmest skal styres af drømmen, mens rammerne i højere grad knytter sig til detaljerne og sætter dem i spil.

Hvis mindsettet er den del af broen, som hjælper os med at træffe de rigtige beslutninger, så er rammerne de strukturer, der gør os i stand til at gennemføre beslutningerne.

Gennem tydeligheden i drømmen og konsekvensen i udviklingen af detaljerne kan det menneskelige potentiale frigøres og en eksponentiel udvikling opnås.

 

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close