Lederne: Årets ledelsesbog 2017 er fundet. ”Dreams & details”-modellen er en tilgang til ledelse, der sætter den menneskelige præstation i centrum.

Udgangspunktet for bogen er den stigende digitalisering, som påvirker både ledere og virksomheder. Digitaliseringen skaber vækst, udvikling og forandringer med eksponentiel hastighed, og det stiller store krav til virksomhederne og de ledere, der skal navigere i markedet. Ledere skal evne at løfte de rette opgaver, tiltrække de rette kompetencer og skifte retning i rette tid – et såkaldt sæsonskifte.

Lederne – Årets ledelsesbog 2017 er fundet

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close